Yöneticilerin dörtte üçünden fazlası Facebook'a üye


Pazarlama ve iletişim yöneticilerine yönelik yapılan Türkiyenin Sosyal Medya Trendleri araştırmasında, yöneticilerin dörtte üçünden fazlasının Facebook'a üye olduğu, yaklaşık yarısının da aktif olarak bu paylaşım ağını kullandığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, ERA Research&Consultancy ve Bersay İletişim Danışmanlığı işbirliğiyle düzenlenen araştırmanın amacı, orta ve büyük ölçekli işletmelerin pazarlama ve iletişim yöneticilerinin sosyal medya algısını ortaya çıkarmak. İnternetin ve sonrasında web 2.0′ın iletişim alışkanlıklarını değiştirmesine paralel olarak sosyal medya, marka ve kurumların PR, satış, pazarlama ve CRM stratejilerini geliştirmeleri açısından her geçen önem kazanıyor.

Araştırmada, on-line anket yöntemi kullanılarak 321 pazarlama ve iletişim yöneticisine e-posta ile internet üzerinden doldurabilecekleri soru formu linki gönderilirken, toplam 75 yöneticinin katıldığı çalışmada görüşmeler çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalardaki orta ve üst düzeydeki pazarlama ve iletişim yöneticileriyle gerçekleştirildi. Araştırmanın saha çalışması 18 Mart - 6 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Araştırmadan Pazarlama ve iletişim yöneticilerinin sosyal medya platformları içinde en yaygın internet üzerinden video izleme, blog okuma ve sosyal ağlarda profilini yönetme/güncelleme olduğu saptanan araştırmada, her gün giriş yapılma oranları açısından başı çeken platform ise sosyal ağlar (profilini yönetme/güncelleme) olarak belirlendi. Bireysel internet kullanıcılarına paralel olarak, pazarlama ve iletişim yöneticileri nezdinde de kullanım oranı en yüksek olan sosyal ağ, Facebook olarak tespit edilen araştırmada, yöneticilerin dörtte üçünden fazlası (yüzde 80) Facebook'a üyeyken, yaklaşık yarısı (yüzde 48) ise aktif olarak Facebook kullanıyor.

Facebook'tan sonra kullanımın en yüksek olduğu ağların Linked-in ve Twitter, Linked-in'e üye olanların oranının yüzde 60, Twitter'a ise yüzde 54 olduğu ortaya çıkan araştırmada, aktif kullanım oranı da benzer biçimde bu iki sosyal ağ için Facebook'a kıyasla daha düşük. Pazarlama ve iletişim yöneticilerinin çoğunluğunun sosyal medyanın kurumların dış ilişkilerini olumlu yönde etkilediği düşünülen araştırmada olumlu bulma oranı kurum içi ilişkiler için ise yüzde 52 seviyesinde kaldı. Öte yandan, bireylerin kişisel ilişkileri açısından da çoğunluğun sosyal medyayı olumlu bulduğunun görüldüğü, bununla birlikte beşte birlik bir kesimin sosyal medyanın kişisel ilişkileri olumsuz etkilediği görüşünün ön plana çıktığı araştırmada, yöneticilerin neredeyse tamamının (yüzde 95) sosyal medya yönetilmezse kurumun itibarına zarar verebilecek güçte olduğuna inandığı, katılımcıların çoğunluğunun (yüzde 94) sosyal medyanın ürün ve hizmetlere ilişkin tüketici görüşleri üzerinde etkili olduğu fikrine katıldığı ortaya çıktı. Sosyal medyanın her şirket için uygun ve kullanılabilir bir alan olduğu fikrine katılımın ise yüzde 52, firmalarda çalışanların sosyal medya sitelerine erişimleri olmadığı ve yöneticilerin sadece yüzde 39′unun çalıştıkları firmada sosyal medya sitelerine erişim izni olduğunun görüldüğü araştırmada, sosyal medya yöntemlerinin pazarlama ve iletişimde kullanım oranı yüzde 47 olarak tespit edildi.

Bugüne kadar sosyal medya yöntemlerinin kullanılmasının önündeki engellerin başında ise iş gücü kaynaklarının yetersizliği, sosyal medyanın etkinliğini ölçümleme yöntemlerinin yetersizliği ve kurum olarak sosyal medya uygulamalarına sıcak bakılmamasına işaret edilen araştırmada, bu yıl en yüksek bütçe artışı sosyal medya ile on-line reklam ve iletişim için öngörüldüğü ortaya çıktı. Çalışmaya katılan pazarlama ve iletişim yöneticilerinin çoğunluğu, sosyal medya üzerinden yapılan iletişimin, marka tavsiye düzeyi, marka farkındalığı yaratma ve ürün/ hizmet hakkında bilgilendirme gibi iş sonuçları üzerinde etkili olduğunu düşünüyor.

Araştırmada, pazar payını artırma üzerinde etkili olduğunu düşünenlerin oranı ise daha düşükken, yöneticiler gözünde sosyal medya iletişiminin en etkili olduğu alanlar hizmet sektörü, teknoloji ürünleri, GSM hizmetleri ve hızlı tüketim ürünleri arasında bulunuyor.10/01/2010